ДОШКОЛЁНОК - развитие ребенка, подготовка к школе в Киеве

Главная
психологія дитини

Характерним для п'ятого року життя дитини є вдосконалення узгодженої діяльності різних органів чуття. Тому важливими для розвитку є вправляння в словесному супроводі ігрових дій, сприйманні пояснень дорослого в процесі виконання гімнастичних вправ, зображувальної діяльності і навіть одягання. Вдосконалення механізму узгодження діяльності двох сигнальних систем є фундаментом для   розвитку   самостійності   дій   і   мислительних  операцій.

Подробнее...  

Після періоду гармонійного зростання у перші роки дошкільного дитинства у шестирічок відбуваються якісні зміни у побудові тіла: воно набирає типово «шкільної форми». Тобто мова йде про формування у цьому віці первісних форм, характерних для чоловічої і жіночої конституції.

Подробнее...  

Первые годы жизни ребенка сензитивны к развитию речи и познавательных процессов. Именно в этот период развития у детей появляется чутье к языковым явлениям, своеобразные общие лингвистические способности. В детские годы развитие речи идет в двух основных направлениях: во-первых, интенсивно набирается словарный запас и усваивается морфологическая система языка, на котором говорят окружающие; во-вторых, речь обеспечивает перестройку познавательных процессов (внимания, восприятия, памяти, воображения, а также мышления).

Подробнее...  

интерес к школеКожна дитина, за рідкісним винятком, хоче стати школярем. Алє минає час, і інтерес до навчання зникає. У чому полягають причини такої зміни ставлення дитини до навчання?
Подробнее...  

консультация неврологаНавчальні невдачі та незадовільна поведінка можуть бути також обумовлені порушеннями функціонування нервової системи дитини.

Перше, що необхідно зрозуміти батькам,— це те, що комплекс таких якостей, як емоційна нестійкість, підвищена збудливість, зниження рівня контролю за поведінкою, погана концентрація уваги, підвищена стомлюваність, порушення сну та апетиту,

Подробнее...  

инертные детиТруднощі в шкільному навчанні можуть викликати також типологічні особливості дитини, на які не розрахована традиційна методика навчання,— йдеться про інертних дітей.
 

Подробнее...  

агрессивные детиОдним із варіантів порушення розвитку дитини є її агресивна поведінка. Агресивна поведінка характеризується демонстрацією переваги в силі або застосуванням сили до іншої людини з метою заподіяння шкоди.

Подробнее...  

дитячі мрії«Відхід від реальності» — ще один варіант несприятливого розвитку дитини. Він спостерігається тоді, коли потреба в увазі та власній значущості поєднується в дітей із тривожністю, підвищеною чутливістю, непевністю в собі: такі діти, не маючи можливості реалізувати себе в реальних досягненнях, починають мріяти.

Подробнее...  

демонстративное поведение детейДемонстративність — особливість особистості, пов'язана з підвищеною потребою в успіху й увазі до себе оточуючих. Дитина, якій властива демонстративність, поводиться нарочито, манірно. Театралізована поведінка, перебільшені емоційні реакції демонстративної дитини слугують засобом досягнення головної мети — звернути на себе увагу, здобути схвалення. Якщо для дитини з високою тривожністю основною проблемою с постійне несхвалення дорослих, то для демонстративної дитини — брак похвали.

Подробнее...  

мышление ребенкаРозумовий розвиток дитини охоплює широке коло взаємозалежних завдань, від розв'язання яких залежить готовність дитини до навчання в школі. У дошкільника необхідно формувати правильні уявлення про доступні явища навколишньої дійсності; розвивати допитливість і пізнавальний інтерес, а також розумові процеси, уяву, пам'ять і мовлення; сприяти навчанню способів пізнавальної діяльності, завдяки яким дитина здобуває знання.

Подробнее...  
Powered by Tags for Joomla

Реклама